13.4.15

Τραγούδια του Θεού

Ὅταν ἀπεφάγαμεν, κ᾿ ἐσυγκρούσαμεν τὰ κόκκιν᾿ αὐγά, κ᾿ εἴχαμεν κενώσει τὰ τρία τέταρτα τῆς χιλιάρικης ―ἦτο ὡραῖον ρετσινᾶτο, ὅλον ἄρωμα καὶ πτῆσις καὶ ἀφρός

 

9.4.15

Μεγάλη Πέμπτη

Κακία απάδουσα της ημέρας

Τῷ συνδέσμῳ τῆς ἀγάπης συνδεόμενοι οἱ Ἀπόστολοι, τῷ δεσπόζοντι τῶν ὅλων ἑαυτοὺς Χριστῷ ἀναθέμενοι, ὡραίους πόδας ἐξαπενίζοντο, εὐαγγελιζόμενοι πᾶσιν εἰρήνην. (απ’ τον ειρμό της 5ης ωδής του όρθρου της Μεγάλης Πέμπτης)

Κακία απάδουσα της ημέρας: ποιος χαρακτηρίζει ένα ανδρικό πόδι ωραίο, όμορφο;