20.11.05

Δεν αποδεχόμαστε τα όρια που βάζει η εξουσία

Σταύρος Θεοδωράκης, εφ. Τα Νέα, 19/11/2005

Δεν υπάρχουν σχόλια: