Δεν αποδεχόμαστε τα όρια που βάζει η εξουσία

Σταύρος Θεοδωράκης, εφ. Τα Νέα, 19/11/2005

Σχόλια