Διάβασα στη "Βιβλιοθήκη" της Ελευθεροτυπίας

Νίκος Εγγονόπουλος

Νίκος Εγγονόπουλος
  • Σύνοψις βίου και έργου του ποιητή
  • Το ιδεολογικό φρέαρ
  • O ιδιότυπος υπερρεαλισμός του
  • Ο ποιητής ως πουλί πετούμενο
  • Τα χρώματα και τα πετούμενα στην ποίησή του
  • «Στον υπερρεαλισμό δεν προσεχώρησα ποτέ»
  • Καταπιστεύματος τύχαι
  • Μια μοναδική ζωγραφική γλώσσα
  • «Mονάχοι πάντα, κι' ελεύθεροι»
  • Σχόλια