Εκδράμαμε...

Χαλαρωτική μια βόλτα στο Λείριον...
lilium=Λείριο lilium=Λείριο

Σχόλια

Ο χρήστης Σπυρίδων Βλιώρας είπε…
Τελικά, λείριο είναι το φυτό lilium, κοινώς ο ...κρίνος!