«Κατηγορώ» Πίντερ κατά Μπους - Μπλερ

Φωτεινή Μπάρκα - Ναταλί Χατζηαντωνίου, εφ. Ελευθεροτυπία, 8/12/2005.

Σχόλια