Τα ψίχουλα και τα εκατομμύρια!

Αν η κυβέρνηση αποφάσιζε να αναστείλει για έναν χρόνο τη μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις, θα μπορούσε «εδώ και τώρα» να αυξήσει τις αποδοχές όλων των εκπαιδευτικών -πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης- τουλάχιστον κατά 150 ευρώ τον μήνα. Κι όμως, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποδεχτούν το 2007 με αυξήσεις «ψίχουλα» 1,5-2 ευρώ ημερησίως.

Σχόλια