Πετάει η ομάδα!

Να και η πρώτη κατάθεση που γίνεται στο ιστολόγιο από φορητό υπολογιστή στο χώρο του σχολείου, στα πλαίσια της δοκιμής του ασύρματου δικτύου που εγκαταστήσαμε. Τελικά η δημόσια εκπαίδευση είναι παρεξηγημένη, ακόμα και (ή μάλλον κυρίως) από μας τους καθηγητές. Όταν ζητούσα να μπει ασύρματο δίκτυο, ποτέ δεν πίστευα ότι σε τόσο σύντομο διάστημα θα ακουγόταν η εισήγησή μου.

Τώρα έρχεται η δική μας σειρά (των καθηγητών εννοώ) να το χρησιμοποιήσουμε στην εκπαιδευτική διαδικασία επ' ωφελεία των μαθητών. Για να δούμε...

Σχόλια