Καλή Ανάσταση!

(αν και χλομό το βλέπω...)
Πρόκειται για την πρώτη καταχώριση που κάνω από το καινούργιο τμήμα του σπιτιού, όπου μετέφερα ήδη το γραφείο, αν και δεν είναι ακόμα έτοιμο και ολοκληρωμένο.

Σχόλια