Φινλανδία-Ελλάδα: Σημειώσατε 1!

Αριστερά βλέπετε την υπουργό Παιδείας και Επιστημών της Φινλανδίας, κ. Sari Sarkomaa. Δεξιά (πιο δεξιά δεν γίνεται!) την (ΤΕΩΣ!) ομόλογή της της Ελλάδας, κ. Μαριέττα Γιαννάκου. Βγάζετε αμέσως συμπέρασμα για την κατάσταση στην Παιδεία στις δύο χώρες...

Σχόλια