Μετεξεταστέα η Ελλάδα στην εκπαίδευση

Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η χώρα μας στις δαπάνες για την Παιδεία

Oυραγός είναι η Ελλάδα σε όλους τους δείκτες εκπαίδευσης (δαπάνες, μισθούς κτλ.) μεταξύ των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). Σύμφωνα με την έκθεσή του, η Ελλάδα δαπανά τα λιγότερα για την Παιδεία και οι δάσκαλοί της είναι από τους πλέον «κακοπληρωμένους». Μάλιστα, μέσα σε μία δεκαετία η δημόσια δαπάνη για την Παιδεία (σε όλες τις βαθμίδες της) ως ποσοστό του ΑΕΠ έχει αυξηθεί μόλις κατά 1,1%, καθώς από 2,2% που ήταν το 1995 έφτασε στο 3,3% το 2004. Στις τελευταίες θέσεις βρίσκεται η χώρα μας και όσον αφορά τις ιδιωτικές δαπάνες στο σύνολο των δαπανών για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και στο τι δαπανά κατά μέσο όρο για κάθε μαθητή.

Σχόλια