Το πιο σύντομο -επίκαιρο- ανέκδοτο!

Ανεξάρτητη ελληνική Δικαιοσύνη!!!

Σχόλια