Βοήθειά μας...

Σε αναστηλώσεις, συντηρήσεις και έργα υποδομής δαπανώνται κυρίως τα κονδύλια από την εκμετάλλευση της εκτός Αγίου Όρους τεράστιας περιουσίας που διαθέτουν τα μοναστήρια (από πωλήσεις ακινήτων, ενοίκια και δωρεές πιστών), σύμφωνα με την εκδοχή που διατυπώνουν μόνιμα οι μοναχοί του Αγίου Όρους.

Και τι αποδεικνύεται; "Όμως αυτή η εκδοχή, την οποία διατυπώνει ο ηγούμενος Εφραίμ και οι εκπρόσωποι των υπόλοιπων 19 μονών του Αγίου Όρους, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, αφού ο πραγματικός χρηματοδότης των αναστηλωτικών και κατασκευαστικών έργων είναι το Κέντρο Διατήρησης Αγιορείτικης Κληρονομιάς (ΚΕΔΑΚ), η ειδική υπηρεσία που εδρεύει στο υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης." Κι αυτά με χρήματα του ελληνικού κράτους (δηλαδή δικά μας, από τη φορολογία) και της επάρατης -κατά τους Αγιορείτες- Ευρωπαϊκής Ένωσης!

Βοήθειά μας...

Σχόλια