Επιτέλους!

Αν και έχει κάποιες παιδικές ασθένειες, που ίσως μας αναγκάσουν να περιμένουμε την έκδοση 2 (ή αναβάθμιση: π.χ. δεν υποστηρίζει ακόμη ελληνικά!), το ποτάμι δε γυρίζει πίσω. Μέσα στο 2010 θα το χτυπήσουμε (ή ανάλογη συσκευή ανταγωνιστικής εταιρείας)*

Σχόλια