Ελληνικό πολυτονικό πληκτρολόγιο στα Windows Seven

Για τη Δέσποινα που ρώτησε σχετικά...

Σχόλια