Του αγίου Αϊπαντίου ανήμερα!!!

Παρέλαβα σήμερα το Ipad που παρήγγειλα από Αγγλία! Η συσκευή είναι ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΗ!!! Κάνει για χίλιες δυο χρήσεις: για ανάγνωση βιβλίων, περιήγηση στο διαδίκτυο, αποστολή και λήψη e-mail, οργάνωση και υπενθύμιση των ραντεβού, ακρόαση μουσικής, θέαση ταινιών, χρήση λεξικών, χαλάρωση με παιχνίδια, και άλλα, ων ουκ έστιν αριθμός (και βαριέμαι ν' απαριθμήσω!!!)

Και φυσικά η παρούσα καταχώριση γίνεται απ' αυτό...

Σχόλια