Εθελοντής δασοπυροσβέστης έβαλε εννέα πυρκαγιές

Προς επίρρωση της προηγούμενης ανάρτησης!

Σχόλια