ΧΩΡΑ... «ΑΝΑΠΗΡΩΝ»!

Είναι σχεδόν σαν εθνικό σπορ: χιλιάδες άνθρωποι παραποιούν τα στοιχεία που αφορούν την προσωπική τους κατάσταση και εξασφαλίζουν µόνιµη οικονοµική ενίσχυση µε δηµόσιο χρήµα!

Τα παραδείγµατα είναι πολλά:

  • Αγρότες δηλώνουν πολλαπλάσια έκταση και υπερβολική στρεµµατική απόδοση, νοθεύουν το προϊόν τους και παραποιούν στοιχεία στο ζύγισµα.
  • Κτηνοτρόφοι αναφέρουν πολλαπλάσια ζώα από όσα έχουν στην πραγµατικότητα.
  • Εργαζόµενοι ή άνεργοι υπογράφουν ότι µετείχαν σε προγράµµατα κατάρτισης έναντι ενός τµήµατος της αποζηµίωσης που θα εδικαιούντο αν πράγµατι µετείχαν.
  • Ασθενείς επικυρώνουν συνταγές για φάρµακα που δεν πήραν.

Πρόκειται για ενδηµικά φαινόµενα σε µια κοινωνία της οποίας κάποιες οµάδες επί δεκαετίες ζούσαν επιδοτούµενες για παραγωγή που δεν είχαν. Εκεί όµως που η Ελλάδα διεκδικεί το ρεκόρ είναι στη χορήγηση αναπηρικών συντάξεων.

Σχεδόν το 15% των καταβαλλόµενων συντάξεων έχει χορηγηθεί για λόγους προσωπικής αδυναµίας που σχετίζεται µε κάποιο σωµατικό ή νοητικό πρόβληµα.

Είµαστε χώρα αναπήρων; Όχι! Απλώς εκτός από τους πραγµατικούς δικαιούχους αναπηρικών συντάξεων υπάρχουν και όσοι καθίστανται δικαιούχοι µε απάτη.

Φτάνουµε έτσι σε «θαύµατα»: Συνταξιοδοτούµενοι ως τυφλοί βλέπουν το φως τους και εργάζονται ως οικοδόµοι, και ανάπηροι χωρίς πόδια παίζουν ποδόσφαιρο! (Αποκαλυπτικό ρεπορτάζ των «ΝΕΩΝ» στη σελ. 9.) Είναι το εξοργιστικό αποτέλεσµα µιας βιοµηχανίας που έχει εγκατασταθεί στο ελληνικό σύστηµα πρόνοιας και κατασκευάζει ψεύτικες προϋποθέσεις αναπηρίας – µε το αζηµίωτο βέβαια.

Ειδικές επιτροπές που συγκροτούνται επί τούτοις ορισµένες φορές γνωµοδοτούν για τη δήθεν ανίατη κατάσταση προσώπων προκειµένου να τους χορηγηθεί σύνταξη.

Κυκλώµατα «αρµοδίων» που δρουν στον κρατικό µηχανισµό παραποιούν στοιχεία και υποκλέπτουν προνοιακά επιδόµατα.

Συχνά µάλιστα οι ψηφοθηρικές επιδιώξεις εµπλέκουν και το πολιτικό σύστηµα σε αυτό το «παιχνίδι».

Η Πολιτεία µένει απλός θεατής απέναντι στα φαινόµενα εξαπάτησής της, παρ’ ότι τα γνωρίζει.

Τα περιγράφουν κατά καιρούς τα όργανά της στις εκθέσεις τους: το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο Γενικός Επιθεωρητής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, ο Συνήγορος του Πολίτη.

Ειδικά οι ανάπηροι-µαϊµούδες τείνουν να γίνουν κάτι σαν µασκότ των ασφαλιστικών ταµείων.

Αυτή η δραστηριότητα σε καιρούς λιτότητας και περικοπών είναι ευθέως εγκληµατική.

Συνιστά κλοπή κοινωνικών πόρων τους οποίους στερούνται άνθρωποι µε πραγµατικά προβλήµατα αναπηρίας.

Γι’ αυτό είναι καιρός να παταχθεί αµείλικτα αυτό το φαινόµενο.

Να τιµωρηθούν αυστηρά όσοι µετέχουν στους µηχανισµούς της εξαπάτησης.

Και φυσικά, να επιστραφούν τα καταβληθέντα ποσά των συντάξεων που είχαν εξασφαλίσει οι εικονικοί ανάπηροι.

Εφημερίδα Τα Νέα, 1 Φεβρουαρίου 2011

Σχόλια