Θαυμάστε ελληνικό προϋπολογισμό!!!

  • Δηλαδή, για κανονικές δαπάνες του κράτους, 49 δισεκατομμύρια. Με έσοδα 49,994 δισεκατομμύρια, μια χαρά είμαστε. Αρκεί να σταματήσουμε, τουλάχιστον για μια τριετία, να πληρώνουμε κερατιάτικα και να ξαναπάρουμε μπρος, αυτή τη φορά σε υγιείς βάσεις...

Σχόλια