Η Apple είναι υπεύθυνη για 514.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ

H Apple δημοσίευσε μια νέα σελίδα όπου παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις εργασίας που προσφέρει στην αμερικάνικη οικονομία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα η Apple παρέχει πάνω από 500.000 θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ είτε άμεσα είτε έμμεσα.
Πιο αναλυτικά από τις 514.000 συνολικά θέσεις οι 304.000 σχετίζονται άμεσα με την Apple και τους συνεργάτες της και οι υπόλοιπες 210.000 είναι μέρος της «οικονομίας του iOS». Η πρώτη κατηγορία αφορά 47.000 υπαλλήλους της Apple και άλλους 257.000 σε εταιρείες όπως η Samsung, Corning, FedEx και UPS που είναι μέρος της αλυσίδας παραγωγής. Ο αριθμός που απασχολείται στις εταιρείες αυτές είναι προσεγγιστικός και έχει υπολογιστεί με βάση συντελεστές της αμερικανικής κυβέρνησης.
Η Apple επισημαίνει ότι 47.000 από τους 70.000 υπαλλήλους της βρίσκονται στις ΗΠΑ με 7.800 από αυτές τις θέσεις να έχουν δοθεί μέσα στο 2011. Πάνω από 27.000 υπάλληλοι απασχολούνται στο δίκτυο καταστημάτων της εταιρείας με την πλειοψηφία από αυτούς να εργάζονται full-time.
Όσον αφορά την υποστήριξη η Apple απασχολεί 7.700 AppleCare Advisors στις ΗΠΑ αναγνωρίζοντας ότι θα μπορούσε να έχει κέρδος 50 τοις εκατό εάν ανέθετε αυτές τις θέσεις σε χώρες όπως η Ινδία αλλά επιλέγει να κρατήσει τις δουλειές στις ΗΠΑ για να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης.
Όσον αφορά τους developers η Apple επισημαίνει ότι έχει δώσει πάνω από $4 δις από την έναρξη του App Store πριν τέσσερα χρόνια δημιουργώντας μια εντελώς νέα βιομηχανία που απασχολεί 210.000 εργαζόμενους.
Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα της Apple εδώ.

Σχόλια