Ψαράδικο#Απεργία

Απ' τη μια η μουσική του ψαράδικου,
απ' την άλλη η σχετική με την απεργία.
Ποια θα επικρατήσει;

Σχόλια