Ο Θανάσης και οι άλλοι!

Τι θα παρατηρούσε ένας ψυχολόγος βλέποντας αυτή τη ζωγραφιά του Θανασάκη;!!!

Σχόλια