Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ιωαννίνων!

Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής Ιωαννίνων ο Θοδωρής!!! Και με καλή σειρά...

 

Σχόλια