Μια σταγόνα!

Να τι υπάρχει μέσα σε μια σταγόνα θαλασσινού νερού!...

(Από τον φωτογράφο David Liittschwager)

 

Σχόλια