Κρόκος

Είδος κρόκου στο μονοπάτι πάνω από το Βαρλαάμ και πίσω από την Υπαπαντή.
Κανονικά είναι φθινοπωρινό· αυτό μάλλον βιάστηκε!

Σχόλια