Ὅταν μιὰν ἄνοιξη χαμογελάσει...

Ὅταν μιὰν ἄνοιξη χαμογελάσει
θὰ ντυθεῖς μία καινούργια φορεσιὰ
καὶ θὰ ’ρθεῖς νὰ σφίξεις τὰ χέρια μου,
παλιέ μου φίλε...Σχόλια