Ἴδε τὸ ἔαρ…


Ἴδε τὸ ἔαρ τὸ γλυκὺ πάλιν ἐπανατέλλει,

χαράν, ὑγίειαν καὶ ζωὴν καὶ τὴν εὐημερίαν…

Σχόλια