Αναρτήσεις

Ονοματοδοσία
(ή: άλλαξε ο Μανωλιός...)

MMEδες

...με περικεφαλαία...

Dionisio Conte Salamon

Μα ο χρόνος ο αληθινός
είν' ο γιος μας,
ο μεγάλος κι ο μικρός...

Δεν το πιστεύω!