Αναρτήσεις

Επιμήκυνση

Φαρμακερό εύστοχο σχόλιο για την απεργία...

Πότε μπαίνουμε;

Ιδιωτικοποιήστε το Mega!

Μπαμπούλας

Οι δικαστές είναι τυφλοί!

Πώς, στο διάολο, φτάσαμε ως εδώ;