Αναρτήσεις

Στη Χαλκίδα τα πρώτα πιλοτικά συστήματα Smart Parking και Smart Lighting στην Ελλάδα!